Objednejte on-line🌟 Prověříme kapacitu výroby🌟 Objednávku Vám potvrdíme🌟 Objednávku si u nás vyzvednete 🌟 Jednoduché, rychlé🌟 
Logo
Objednávky, informace :-)
Po-Pá 7:30-16:30, So 8:30-16:30, Ne 10-15:30
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení a kontaktní údaje prodávajícího

2. Uzavření kupní smlouvy

3. Platební a dodací podmínky

4. Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů

4.1. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

5. Skladovací podmínky a práva z vadného plnění

5.1 Reklamační řád

6. Ochrana osobních údajů cookies

7. Další práva a povinnosti smluvních stran – mimosoudní vyřizování stížností spotřebitel

8. Závěrečná ustanovení

 

1. Úvodní ustanovení a kontaktní údaje prodávajícího

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na adrese www.kralovskacukrarna.cz, (dále také eshop) a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Provozovatelem eshopu je

TEXEVO s.r.o., IČ: 25953699, DIČ: CZ25953699, se sídlem Poličská 342, 539 01Hlinsko, Zapsaná v OR u KS v Hradci Králové, odd. C, vl..17378.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále také „NOZ“). Dále zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb) a dalšími právními předpisy ve znění pozdějších předpisů. Tyto obchodní podmínky se vztahují na spotřebitele.

Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu s NOZ považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (každý takový člověk dále „spotřebitel“ či „kupující“).

Adresa provozovny - objednávky, komunikace

Královská cukrárna

Široká 121, 53701 Chrudim

email: kralovskacukrarna@gmail.com

tel.  + 420 776 770 869

Adresa sídlo firmy

TEXEVO S.R.O.

POLIČSKÁ 342

539 01 HLINSKO

EMAIL: office@texevo.cz

TEL. 469 311 171

2. Uzavření kupní smlouvy

Smluvní vztah mehzi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupuní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Vzhledem k tomu, že nabízené zboží je předmětem individuální výroby, může prodávající objednávku odmítnout v případě: pozdní objednávky, naplnění výrobní kapacity, nejasných kontaktních údajů, či nemožnosti kontaktování kupujícího.

Prodávající může požadovat zálohu před zhotovením objednávky - záloha je stanovena do výše 1/2 kupní ceny.

Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky obchodu, smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (kupní smlouva) vzniká potvrzením objednávky.

Prodávající má povinnost vyjádřit se ke každé objednávce do 24hod od jejího obdržení. Objednávka (kupní smlouva) se považuje za potvrzenou až v případě kontaktování kupujícího naším pracovníkem a zkontrolování správnosti údajů, buď e-mailem  nebo telefonicky. Za potvrzení nelze považovat automaticky vygenerovaný e-mail.

Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejich náležitostí stanovených v NOZ je ve smyslu § 1726 NOZ vyloučeno. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou – v souladu s ustanovením § 1740, odst. 3) NOZ.

Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Specifikace zboží a cena zboží

Označení a popis zboží, včetně hlavních vlastností je u každého zboží uveden v eshopu. Cena je uvedena za 1 kus.

U dortů vyrobených na zakázku se cena odvíjí od jejich hmotnosti !!!(viz ceník). Vzhledem k předpokladu, že prodávající nemusí mít při individuálních poptávkách vždy zcela reálnou představu o nákladech (zejména časová náročnost) na výrobu dortu na zakázku, může být prodávajícím cena dortu zvýšena nebo snížena, což oznámí prodávající kupujícímu před potvrzením objednávky a to buď telefonicky nebo elektronickou poštou. Kupující má právo v tomto případě (zejména pokud by byla cena vyšší, než byl původní předpoklad kupujícího) část objednávky, týkající se dortu na zakázku zrušit.

Ceny zboží jsou uvedeny přímo v eshopu. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Obalové materiály nejsou zahrnuty v ceně. V případě, použití obalového materiálu bude připočtena cena krabičky (v závislosti na velikosti 10 - 15 Kč). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Prodávající je oprávněn ceny zboží v eshopu jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

3. Platební a dodací podmínky

Doprava a platba

Doprava - pouze osobní odběr na naší provozovně - Královská cukrárna, Široká 121, Chrudim.

Cenu zboží uhradí kupující v hotovosti nebo platební kartou přímo v provozovně: Královská cukrárna, Široká 121, Chrudim.

Připravujeme

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

 

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Loga banky
 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

Prodávající může od kupujícího požadovat uhrazení zálohy, a to až do výše 100% hodnoty objednávky. V takovém případě bude prodávajícím kupujícímu vystavena zálohová faktura (v případě platby na výdejním místě bude vydán kupujícímu zálohový pokladní blok), která bude zahrnuta do konečné faktury (konečného pokladního bloku). Zálohová faktura bude zaslána kupujícímu na e-mail uvedený při registraci. Zálohová faktura bude splatná dle dohodnutých podmínek, které budou na zálohové faktuře uvedeny. V tomto případě přichází v úvahu i platba převodem na účet prodávajícího číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Storno podmínky

  Stornování objednávky je možné učinit nejpozději 3 dny před datem její realizace. Při stornování v kratším období před datem její realizace musí kupující uhradit náklady prodávajícího, které prodávající prokazatelně vynaložil na realizaci pozdě stornované objednávky. 

4. Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený v prvním odstavci této kapitoly, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího kralovskacukrarna@gmail.com.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

4.1. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Adresát: TEXEVO s.r.o., Poličská 342, 53901 Hlinsko, adresa pro doručování elektronické pošty: office@texevo.cz.

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží....................

(číslo objednávky, popis zboží)

Datum objednání..................

Datum obdržení....................

Jméno a příjmení spotřebitele..................................

Adresa spotřebitele/spotřebitelů...............................

Kontaktní údaj (telefon, email)...................................

Podpis spotřebitele...............................

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum...............Pokud se rozhodnete pro odstoupení od kupní smlouvy, postupujte následovně:

 • Uložte zboží do původního obalu, a to včetně dokladu o koupi, veškeré dokumentace a příslušenství. Krabici navíc řádně zabalte do obalového materiálu, aby nedošlo k poškození.

 • Stav zboží – krabice je součástí balení a je důležité ji vrátit nepoškozenou, nejlépe v původním stavu. Zboží nesmí být poškozené, nesmí jevit známky užívání a musí být kompletní.

 • Balík odešlete doporučeně. Nezasílejte na dobírku!!! Balík zaslaný na dobírku nebude převzat. Zboží nechte doručit na adresu - TEXEVO s.r.o., Poličská 342, 539 01 Hlinsko.

 • Náklady na vrácení zboží hradí kupující.

 

5. Skladovací podmínky a práva z vadného plnění

Skladovací podmínky

Veškeré zboží, ze sortimentu cukrářských a lahůdkářských výrobků Královské cukrárny, je až do předání kupujícímu skladováno při teplotách od 5 °C do 8 °C ve vyhrazených chladících zařízeních. Po předání objednaného zboží kupujícímu, musí být tyto podmínky bezpodmínečně zachovány. Důležité je skladování odděleně od výrobků jiného původu a jiných aromat, které by mohly kontaminovat výrobky mikroorganismy, či pachem.

V případě, že nedojde k uskladnění dodaného zboží při těchto teplotách, hrozí jeho znehodnocení a v tomto případě se Královská cukrárna zříká jakékoliv odpovědnosti za vzniklé škody na dodaném zboží a zároveň tím zaniká možnost zboží reklamovat.

Při správném skladování Královská cukrárna garantuje kupujícímu záruku na kvalitu zboží minimálně po dobu uvedenou v detailu zboží na eshopu www.kralovskacukrarna.cz.

Při zjištění závadnosti objednávky týkající se chutí, či složení zboží je kupující povinen neprodleně o těchto závad informovat prodávajícího na tel. + 420 776 770 869, nejpozději však 24 hodin po převzetí zboží. Vzhledem k povaze výrobků je nutné hlásit závadu ihned po zjištění, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v druhém odstavci této kapitoly obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

5.1. Reklamační řád

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem e-shopu www.kralovskacukrarna.cz a právním řádem platným v ČR. Kupující musí prodávajícího o zamýšlené reklamaci zboží informovat telefonicky nebo ve výdejním místě prodávajícího osobně, maximálně však do 24 hodin od dodání zboží a pouze při důsledném dodržení skladovacích podmínek v době po převzetí zboží kupujícím.

Reklamaci nelze uplatnit na vady zboží vzniklé nedodržením skladovacích podmínek (viz. odstavec "Skladovací podmínky") kupujícím nebo na vady vzniklé neopatrnou manipulací se zbožím kupujícím. Samotné vyřízení reklamace je v oprávněných případech možné pouze při osobním jednání kupujícího s prodávajícím ve výdejním místě prodávajícího a musí být realizováno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 hodin od dodání zboží kupujícímu.

Reklamaci je možné zahájit maximálně 24 hodin po předání zboží kupujícímu, respektive převzetím zboží kupujícím. Zejména reklamaci stavu zboží při jeho převzetí je kupující povinen uplatnit v okamžiku předání zboží. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel. Skutečnost, že byl kupující úplně a detailně seznámen s reklamačním řádem, záručními a obchodními podmínkami a svůj souhlas s jejich obsahem stvrzuje kupující provedením jednoho nebo více níže uvedených úkonů:

 • potvrzením či převzetím daňového dokladu
 • závaznou objednávkou zboží
 • fyzickým převzetím zboží

Způsoby vyřizování reklamací

Prodávající má povinnost bez zbytečného odkladu vadu odstranit nebo vyměnit zboží. Okamžitá výměna zboží je podmíněna jeho fyzickým stavem na skladě.

Prodávající může vždy místo odstranění vady, či výměny zboží vrátit zákazníkovi kupní cenu (volba způsobu vyřízení reklamace je výhradně věcí rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže takového vyřízení své reklamace právem domáhat, není-li v zákonných normativech upravujících uvedeno jinak. V  takovém případě je postupováno podle aktuálně platné právní úpravy.

Reklamace se vyřizují v místě provozovny na adrese: Královská cukrárna, Široká 121, Chrudim.

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat, že je zboží kompletní a v nepoškozeném stavu. Reklamaci poškozeného nebo nekompletního zboží, včetně dalších vad zjištěných vizuelní prohlídkou zboží musí kupující uplatnit při převzetí zboží.

Reklamace chutí, složení nebo jiných vnější prohlídkou nezjistitelných parametrů zboží, musí kupující uplatnit neprodleně po jejich zjištění, maximálně však do 24 hodin od převzetí zboží a zároveň musí zajistit, aby po celou dobu od převzetí zboží, až do uplatnění reklamace bylo zboží uloženo správným způsobem, zejména při teplotě odpovídající předpisům, upravujícím oblast výroby a skladování potravin.

O oprávněnosti reklamace rozhodne podle svého odborného uvážení pověřený pracovník Královské cukrárny.

Prodávající nepřebírá zodpovědnost za případné problémy způsobené nevhodným složením zboží, pokud bylo toto složení použito dle výslovného požadavku kupujícího a to i přes případné upozornění prodávajícího, že požadované složení není vhodné. Skutečnost, že zboží bylo vyrobeno či upraveno podle jeho požadavku, potvrzuje kupující fyzickým převzetím objednaného zboží.

Záruční lhůty na zboží

Prodávající, ve smyslu platných zákonů, poskytuje na zboží záruku stanovenou zákonem pro zboží okamžité spotřeby, není-li pro konkrétní případy stanovena záruka jiná. Délka záruky pro každé konkrétní zboží je uvedena v detailu zboží na e-shopu www.kralovskacukrarna.cz

Zbožím okamžité spotřeby je míněno veškeré zboží, které vyrábí Královská cukrárna a které prodává prostřednictvím eshopu www.kralovskacukrarna.cz a které je potravinářského charakteru. Zejména se jedná cukrářské a lahůdkářské výrobky.

Kupující má právo uplatnit záruku u prodávajícího jen na zboží, které vykazuje vady, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího, což je kupující na požádání povinen doložit daňovým dokladem obdrženým za úhradu reklamovaného zboží, výpisem z účtu o zaplacení, či jiným věrohodným způsobem.

Kupující je povinen provést vizuální prohlídku zboží již při jeho převzetí a zjistit tak případné závady prohlídkou zjistitelné a zkontrolovat kompletnost dodávaného zboží. Zjištěné závady je nutno reklamovat při předávání zboží. Závady nezjistitelné prohlídkou zboží (např. chuťové) uplatní zákazník podle dalších podmínek reklamačního řádu Královské cukrárny.

U cukrářského a lahůdkářského zboží je záruka poskytována jen a pouze v rozsahu stanoveném příslušnými zákony pro zboží okamžité spotřeby. Délka záruky pro každé konkrétní zboží je uvedena v detailu zboží na e-shopu www.kralovskacukrarna.cz.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v každém z následujících případů :

 • vypršela-li u zakoupeného zboží záruční doba;

 • svévolným upravením nebo pozměněním zboží bez souhlasu prodávajícího;

 • mechanickým nebo jiným poškozením zboží nezpůsobeným prodávajícím;

 • poškozením  zboží při přepravě kupujícím;

 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému bytovému prostředí, nebo prostředí restaurace;

 • zboží bylo poškozeno jiným použitím v rozporu se všeobecnými zásadami platnými pro použití nebo spotřebu zboží určeného k okamžité spotřebě.

 

6. Ochrana osobních údajů cookies
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. V žádném případě nejsou údaje poskytovány třetí straně.
Osobními údaji, které jsou shromažďovány společností TEXEVO s.r.o., jsou fakturační údaje zákazníka (jméno, příjmení, telefon, email, dodací adresa) a emailová adresa získaná s dobrovolným souhlasem k odběru obchodních sdělení.
V případě, že žádáte z jakéhokoli důvodu o výmaz osobních údajů nebo ukončení odběru obchodních sdělení, zašle email nakralovskacukrarna@gmail.com.
Firma TEXEVO s.r.o. se zavazuje vynaložit maximální úsilí pro zabezpečení veškerých osobních údajů. Poskytnutí údajů třetí straně je nepřípustné, stejně jako sdílení.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN – MIMOSOUDNÍ VYŘÍZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ SPOTŘEBITELŮ

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy kralovskacukrarna@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adresehttp://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím zkupní smlouvy.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


8. Závěrečná ustanovení

Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.03.2016.

Otevírací doba

Pondělí 7:30-16:30
Úterý 7:30-16:30
Středa 7:30-16:30
Čtvrtek 7:30-16:30
Pátek 7:30-16:30
Sobota 8:30-16:30
Neděle 10:00-15:30

Kde nás najdete?

Široká 121, 

537 01 Chrudim

Ukaž na mapě

Platební brána Comgate

Kontakt
Logo
Po-Pá 7:30-16:30, So 8:30-16:30, Ne 10-15:30
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz